thiết bị xây dựng

phụ tùng

thiết bị cho thuê

thông tin liên hệ
lê tiến lượng
Hotline
0977 789 674 - 0938 841 036

Phan Thế Hoàng
Hotline
(06500) 380 0911 - 0962 080 827

THIẾT BỊ XÂY DỰNG

Sàn Treo (Gondola)
Sàn Treo (Gondola)
Sàn Treo (Gondola)
Sàn Treo (Gondola)
Cẩu tháp
Cẩu tháp
Vận thăng
Vận thăng

PHỤ TÙNG

Phụ tùng sàn treo
Phụ tùng sàn treo
Phụ tùng sàn treo
Phụ tùng sàn treo
Phụ tùng sàn treo
Phụ tùng sàn treo
Phụ tùng sàn treo
Phụ tùng sàn treo
Phụ tùng sàn treo
Phụ tùng sàn treo
Phụ tùng sàn treo
Phụ tùng sàn treo
Phụ tùng sàn treo
Phụ tùng sàn treo
Phụ tùng sàn treo
Phụ tùng sàn treo
Linh kiện phụ tùng cẩu tháp
Linh kiện phụ tùng cẩu tháp
Linh kiện phụ tùng cẩu tháp
Linh kiện phụ tùng cẩu tháp
Cabin cẩu tháp
Cabin cẩu tháp
Thân cẩu tháp
Thân cẩu tháp
Thân cẩu tháp
Thân cẩu tháp
Bánh răng hộp số cẩu tháp
Bánh răng hộp số cẩu tháp
Thân cẩu tháp
Thân cẩu tháp
Gông cẩu tháp
Gông cẩu tháp
Contactor cẩu tháp
Contactor cẩu tháp
Mô tơ vận thăng
Mô tơ vận thăng
Con lăn vận thăng
Con lăn vận thăng
Hộp giảm tốc vận thăng
Hộp giảm tốc vận thăn...